1

รายละเอียดตัวคุณ

2

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

3

รายละเอียดบริษัท

4

เสร็จสิ้น

รายละเอียดตัวคุณ

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วกด ขอรับรหัส OTP ระบบจะส่งข้อความ(SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากไม่ได้รับรหัส กรุณารอ 60 วินาทีแล้วกดขอรับรหัสอีกครั้ง


กรอกรหัส OTP

กรุณากรอก OTP ที่ตรงกับรหัสอ้างอิง จากนั้นกด ถัดไป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

รายละเอียดบริษัท

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจสมัครใช้บริการ PAYDAY กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการ และกดปุ่ม "สมัครใช้บริการ" เพื่อยืนยันตัวตนผ่านอีเมลล์
ยอมรับเงื่อนไขและสมัครใช้บริการ PAYDAY