1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้

2

ตั้งรหัสผ่าน

3

รายละเอียดบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้


กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วกด ขอรับรหัส OTP ระบบจะส่งข้อความ(SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากไม่ได้รับรหัส กรุณารอ 60 วินาทีแล้วกดขอรับรหัสอีกครั้ง

กรอกรหัส OTP

กรุณากรอก OTP ที่ตรงกับรหัสอ้างอิง จากนั้นกด ถัดไป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ตั้งรหัสผ่าน

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่านั้น และประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ใน 3

  • ตัวอักษร (a-z, A-Z)
  • ตัวเลข (0-9)
  • เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ (!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:";'<>?,./)

รายละเอียดบริษัท

ยอมรับเงื่อนไขและสมัครใช้บริการ PAYDAY